top of page
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Logo+Black+Pink.png
Logo_Deystvie_JPG.png

Огранизатор на Форум Права е Действие

Действие е организация, посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИК+ хората в България. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИК+ хората в общество, в което се чувстват сигурни и признати.

  • web_wite
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
About & Subscribe
bottom of page