top of page

Програма

09:00

Отваряне на врати

Регистрация и лека закуска

10:00

Официално откриване

Адв. Деница Любенова - Председател на ЛГБТИ организация Действие

Att. Denitsa Lyubenova - Chairperson of the LGBTI Organization Deystvie

Доц. д-р Велина Тодорова - Член на Комитета по правата на детето на ООН

Assoc. Prof Velina Todorova, PhD Member of the UN Committee on the Right of the Child

Булент Пекер - Съветник по закрилата и Заместник-представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 

Bülent Peker - Senior Protection Officer, Deputy Representative of the UNHCR Representation in Bulgaria

 Панел 1 

10:30

Вера Гоцева - Фотография за човека / Vera Gotseva - Photography for the Person

10:50

Красимира Буцева - Съседите, за които не говорим / Krasimira Butseva Neighbours of Whom We Do Not Speak

11:10

Q+A

11:20 – 11:40
Кафе пауза

 Панел 2 

11:40

 Кадрин Хасанов - Виновни ли са бедните в България за състоянието си?/ Kadrin Hasanov Are the Poor in Bulgaria to Blame for Their Condition?

12:00

Ивайло Ябълкаров - Истории за бежанци, които не достигат до нас/ Ivaylo Yabalkarov Stories of Refugees That Do Not Reach Us

12:20

Мария Черешева - Журналистика и правозащита: невидимата граница/ Mariya Cheresheva: Journalism and Human Rights Protection: The Invisible Border

12:40

Q+A

13:00 – 14:00
Обяд

 Панел 3 

14:00

Надежда Цекулова - "Не сграда, а концепция": за какво говорим, когато говорим за Национална детска болница в България/ Nadezhda Tsekulova: "Not a Building, but a Concept": What Do We Talk About When We Talk About the National Children's Hospital in Bulgaria

14:20

Любо Георгиев - Забравеното право на глас/ Lyubo Georgiev: The Forgotten Right to Vote

14:40

Симона Стилиянова - Достъпът до вода: право, а не стока/ Simona Stiliyanova: Access to Water: A Right, Not a Commodity

15:00

Q+A

15:20 – 15:40
Кафе пауза

 Панел 4 

15:40

Мая Донева - Трудът на жените: кратка история за по-ниското заплащане за една и съща работа/ Maya Doneva: Work of Women: A Brief History of Lower Pay for the Same Work

16:00

Тихомира Методиева-Тихич - Непосилната лекота на битието на доброволеца/ Tihomira Metodieva- Tihich: The Unbearable Lightness of Being a Volunteer

16:20

Q+A

16:30

Закриване

bottom of page